26 жовтня відбудеться публічний захід громадського обговорення (стратегічна сесія) з формування завдання на розроблення комплексного плану

26 жовтня відбудеться публічний захід громадського обговорення (стратегічна сесія) з формування завдання на розроблення комплексного плану
19 Жовтня 2021

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2021 №926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», 26 жовтня 2021р. о 10.00 в залі засідань Коломийської міської ради відбудеться публічний захід громадського обговорення (стратегічна сесія) з формування завдання на розроблення комплексного плану, метою проведення якого є визначення перспективи розвитку громади.

У зв’язку з відсутністю документів стратегічного планування, що визначають розвиток території територіальної громади, обговоренню підлягають загальні пріоритети розвитку територіальної громади, а саме:

  • бачення перспективи розвитку територіальної громади;
  • перелік пріоритетів довгострокового розвитку територіальної громади;
  • визначення основних заходів щодо сприяння залученню інвестицій, поліпшення умов життєдіяльності та господарської діяльності;
  • розгляд пропозицій, щодо формування завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території.

Завдання
на розроблення містобудівної документації «Комплексного плану просторового розвитку територій Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області»
( повна назва містобудівної документації)

1

Вид документації

Комплексний плану просторового розвитку територій Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області

2

Назва території розроблення комплексного плану

Коломийська територіальна громада UA26080070000092582

3

Площа території Коломийської територіальної громади

18228,8 га (0.183тис.км.кв.)

4

Основні нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють порядок розроблення комплексного плану

   Закон України №3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності».

   Закон України від №711-IХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель».

   Закон України №3613-VI «Про Державний земельний кадастр».

   Постанова КМУ від 17.10.2012р. №1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру».

   Постанова КМУ від 09.06.2021р. №632 «Про затвердження Порядку визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану територій».

   Постанова КМУ від 02.06.2021р. №654 «Про затвердження Класифікації обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним  планом території».

   Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації».

5

Замовник комплексного плану

Коломийська міська рада, код ЄДРПОУ 04054334.

6

Розробник комплексного плану

7

Підстава для розроблення

   Рішення Коломийської міської ради восьмого демократичного скликання №1026-18/2021 від 30 серпня 2021року «Про розроблення комплексного плану територій Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області»

8

Термін розроблення комплексного плану, що надаються замовником

Згідно з договором із фіксованою ціною №      та календарним планом до нього

9

Перелік вихідних даних для розроблення комплексного плану, що надаються замовником

Відповідно до ст.16 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», вимог Постанови Кабінету Міністрів України №926 від 01.09.2021 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», вихідними даними є відомості про: об’єкти Державного земельного кадастру; об’єкти нерухомого майна(крім земельних ділянок); речові права на нерухоме майно (включаючи земельні ділянки); обмеження у використанні земель; об’єкти лісового фонду; населення; об’єкти виробничого комплексу; об’єкти невиробничого комплексу; об’єкти соціальної сфери; об’єкти цивільного захисту; об’єкти інженерної інфраструктури; об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури; ризик виникнення на території надзвичайних ситуацій та техногенного характеру;

10

Врахування об’єктів державних та регіональних інтересів при розробленні комплексного плану

Врахувати об’єкти державних та регіональних інтересів, інформація про які надається Івано-Франківською обласною державною адміністрацією (Лист №________від_______________).                       

11

Етапи розроблення комплексного плану

1. Проведення підготовчих робіт, збір додаткових вихідних даних.

2. Створення цифрової картографічної основи для розроблення комплексного плану (за окремим технічним завданням).

3. Аналіз та узагальнення вихідних даних, характеристика сучасного стану використання територій Коломийської територіальної громади, виконання комплексної оцінки території громади, розроблення прогнозу перспективного соціально-економічного розвитку громади.

4. Врахування державних та регіональних інтересів, інтересів суміжних територіальних громад, проектних рішень чинної містобудівної документації, в тому числі визначення проектних рішень, що передбачається не враховувати, врахування положень та рішень документів державного планування територіальної громади та/або підготовка пропозицій щодо внесення змін до відповідних документів територіальної громади, врахування або обгрунтування відхилення пропозицій до розроблення документації, наданих фізичними та юридичними особами.

5. Розроблення проектних рішень комплексного плану Коломийської територіальної громади.

6. Виконання розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту».

7. Розроблення ландшафтного плану у складі таких робіт: визначення складу компонентів довкілля і природоохоронних територій, особливостей природокористування, відповідних конфліктів та ризиків, а також цілей та заходів з розвитку і збереження компонентів довкілля.

8. Розроблення планувальних рішень генеральних планів населених пунктів, перелік яких визначений в п.13 цього завдання.

9. Розроблення планувальних рішень детальних планів, на яких планується розміщення об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів визначених замовником ( у тому числі формування земельних ділянок), зазначених у п.14 цього завдання.

10. Виконання розділу «Охорона навколишнього природнього середовища», що є звітом про стратегічну екологічну оцінку, виконати відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Мінприроди від 10.08.2018 №296.

11. Підготовка матеріалів для проходження громадських слухань з розгляду проекту документації, засідання архітектурно-містобудівної ради, процедури стратегічної екологічної оцінки.

12. Формування відомостей для внесення до ДЗК та МБК, оформлення пояснювальних записок та графічних матеріалів, передача документації замовнику.

13. Доопрацювання проекту документації за результатами погодження із Замовником, за результатами проходження процедури СЕО, громадського обговорення та розгляду проекту комплексного плану архітектурно-містобудівною радою.

12

Перелік додаткових текстових та графічних матеріалів або додаткові вимоги до змісту текстових чи графічних матеріалів (за наявності)

У разі наявності у складі комплексного плану матеріалів з обмеженим доступом (текстових та графічних):

- матеріали, що містять інформацію з обмеженим доступом, виготовляються у двох варіантах: для публічного користування та для обмеженого користування;

- складаються переліки відомостей з обмеженим доступом та зазначаються підстави щодо встановлення обмеження доступу з посиланням на законодавчі акти.

13

Перелік населених пунктів, щодо яких передбачається розроблення планувальних рішень генеральних планів

1. с.Іванівці

2. с.Товмачик

3. с.Воскресинці

4. с.Кубаївка

5. с.Корнич

6. с.Королівка

7. с.Грушів

14

Перелік об’єктів та опис територій розроблення детальних планів територій

1.Територія з кадастровим номером 2623286000:03:001:1002 - с.Раківчик;

2. Передбачити для кожного населеного пункту місця утилізації ТПВ;

3. в с.Грушів передбачити території баз відпочинку «Зелений туризм».

4. Визначення стратегічних територій економічної привабливості та розвитку регіону, для всіх населених пунктів.

15

Формування земельних ділянок за результатами розроблення планувальних рішень детальних планів території, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру

Відповідно до планувальних рішень детальних планів території, відомості про _______земельних ділянок підлягають внесенню до Державного земельного кадастру.

16

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, сформовані до 2004 року, але відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру

До Державного земельного кадастру вносяться відсутні у ньому відомості про земельні ділянки, що були передані до 2004 року в постійне користування. Після отримання відповідей від балансоутримувачів державного нерухомого майна перелік постійних землекористувачів може бути розширений.

17

Обмеження у користуванні земель (територій), визначені комплексним планом, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру

В комплексному плані Коломийської територіальної громади обмеження у використанні земель визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Класифікації обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території». Кількість обмежень буде визначена з урахуванням картографічної основи, яка буде розроблена.

18

Проектні рішення комплексного плану

Проектні рішення комплексного плану включають відомості про:

- визначення складу угідь;

- віднесення земель до відповідних категорій;

- межі та правові режими всіх режимоутворюючих об’єктів та всіх обмежень у використанні земель, встановлених до або під час розроблення проекту комплексного плану;

- межі та правові режими історичного ареалу міста Коломия;

- розрахунок потреб у будівництві об’єктів житлової нерухомості, у тому числі соціального житла, об’єктів громадського обслуговування, комунальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

- перспективну функціонально-планувальну структуру;

- параметри територіального розвитку населених пунктів;

- параметри демографічного, економічного, екологічного, соціального і територіального розвитку територіальної громади;

- встановлення правового режиму використання територій;

- землі (території) загального користування;

- земельні ділянки для передачі у комунальну власність;

- землі (території) для продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них на земельних торгах;

- землі (території) для продажу або передачі у користування земельних ділянок державної, комунальної власності без проведення земельних торгів;

- звіт про стратегічну екологічну оцінку;

- заходи з інженерної підготовки та захисту територій;

Комплексний план також повинен містити відомості передбачені статтею 45 Закону України «Про землеустрій».

18

Рік реалізації комплексного плану

Короткостроковий період – 2026 рік (для планувальних рішень детальних планів)

Середньостроковий період – 2031 рік.

19

Графічні матеріали комплексного плану, що будуть надані замовнику

1) Генеральний план м.Коломия;

2) Схема Зонування території м.Коломия;

3) Детальні плани розроблені в межах територіальної громади;

4) Генеральний план с.Саджавка у поєднанні із схемою Зонування;

5) Генеральний план с.Раківчик у поєднанні із схемою Зонування;

6) Генеральний план с.Шепарівці у поєднанні із схемою Зонування;

7) Топооснова у державній геодезичній системі координат УСК-2000 на всі населені пункти Коломийської територіальної громади;

8) Генеральний план с.Товмачик;

9) Генеральний план с.Іванівці;

10) Генеральний план с.Воскресинці;

11) Генеральний план с.Корнич;

12) Генеральний план с.Королівка;

13) Генеральний план с.Грушів;

14) Інші схеми, що деталізують прийняті проектні рішення якщо Розробник визначить таку необхідність.

20

Вимоги до формування електронного документу комплексного плану

   Геопросторові дані щодо об’єктів комплексного плану створюються із застосуванням геоінформаційного програмного забезпечення у формі бази геоданих та оформлюються як графічні матеріали документації у вигляді цифрових карт та векторних зображень.

   Електронний документ має відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021р. №632 «Про затвердження Порядку визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території».

   Геопросторові дані комплексного плану вносяться до бази геоданих Державного земельного та містобудівного кадастру у відповідності до вимог чинного законодавства.

21

Кількість примірників графічних та текстових матеріалів, що передаються замовнику в результаті розроблення комплексного плану

   Текстові та графічні матеріали проектної документації (друковані та цифрові матеріали) передаються замовнику в 5 примірниках.

22

Формат передачі даних замовнику за результатами розроблення комплексного плану

   Графічні матеріали:

- у векторному вигляді в файловій базі даних у форматі *.gdb, з документами карт (креслення) у форматі .mxd;

- набір відомостей, які відповідно до законодавства підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, у форматі *.XML згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року №1051;

- DXF (DWG), PDF

   Текстові матеріали:

- У вигляді документів  у форматі PDF, DOC

23

Основні вимоги до програмного забезпечення, в тому числі геоінформаційних систем та технологій

Програмне забезпечення повинно забезпечувати  можливість конвертації в універсальні обмінні формати цифрових даних (DXF) для подальшої сумісності і використання в системах ГІС та САПР

24

Додаткові вимоги

Врахувати:

- Планувальні рішення, що містяться в раніше затвердженій містобудівній документації;

- Передбачити території для розвитку агропідприємництва у громаді;

- Формування земельних ділянок на яких планується розміщення: -  за рахунок державного або місцевого бюджету: об’єктів соціальної інфраструктури (освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального господарства); об’єктів для розташування яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності;

- Модернізація та нове будівництво систем водопостачання та водовідведення в усіх населених пунктах громади, модернізація транспортної інфраструктури (будівництво нових доріг);

- Розробка та впровадження інтегрованої системи поводження з твердими побутовими відходами;

- Запровадження сучасних геоінформаційних технологій у просторове планування, розробка та поширення правил благоустрою.

- Створення комфортних зон відпочинку на ставках та в зонах зелених насаджень загального користування;

- Запровадження системи якісних первинних медичних послуг в усіх населених пунктах громади;

- с.Воскресинці:

1. Розвиток рекреаційних зон та зон відпочинку на прутській зоні: Воскресінецька гора, Трикутник біля пішохідного моста через р.Прут.

2. Будівництво дитячого відпочинкового табору в ур.Запруття (господарського зразка).

3. Відновлення трампліна та біатлонної траси біля Воскресінецької гори.

- с.Іванівці:

1. Поділ ділянок під будівництво помилково проіндексованих як землі комунальної власності по вул.Рубанська.

2. Списання меліорації під ділянками відведеними під житлову забудову учасникам АТО по вул.Рубанська.

3. Виділити територію під дачну забудову в ур.Луги Долішні.

         -с.Шепарівці:

             1. Передбачити територію для влаштування сільського кладовища.


    6 Грудня

    5 Грудня