ГРОМАДСЬКІСТЬ ВКОТРЕ НЕ ПОВІРИЛА МІСЬКОМУ ГОЛОВІ

ГРОМАДСЬКІСТЬ ВКОТРЕ НЕ ПОВІРИЛА МІСЬКОМУ ГОЛОВІ
19 Квітня 2013

У неділю, 14 квітня, у міському Палаці куль­тури «Народний дім» відбу­лися громадські слухання. Організували захід з ініціати­ви новоствореної громадської ради при Коломийській місь­кій раді.

До обговорення запропону­вали чимало важливих і акту­альних питань щодо доціль­ності будівництва в Коломиї нових об’єктів, зокрема йшло­ся про будівництво плаваль­ного басейну, спортзалу гім­назії, реконструкції площі бі­ля Музею писанки та парку ім. К.Трильовського.

Найактивніше обговорюва­ли питання будівництва но­вого басейну. Після тривалих дискусій громада все ж не до­вірила теперішнім керівникам міста зводити новий плаваль­ний басейн. За словами при­сутніх, вони вже зневірилися у будівельних здібностях місь­кого голови та його першого заступника. Громадськість не дуже хоче довіряти мерові та його команді освоєння коштів, адже всім відомо про довго­буди у Коломиї, до яких при­четні міський голова та йо­го перший заступник. Згадані незавершені будівлі вже ста­ли пам’ятниками-довгобудами будівельної імперії Слюзара-Яворського. Якщо бути точ­ними, то найвідоміший з дов­гобудів – це будинок на вули­ці С. Палія (див. фото 1), бу­дівництво якого зупинилося більш ніж три роки тому, а тер­мін введення в експлуатацію, як обіцяли учасникам коопе­ративу, вийшов ще 2010 року. Так само завмерли роботи й на вулиці І. Франка, де виднієть­ся лише фундамент, а це все бу­дівництво кооперативів, засно­вником яких був саме нинішній міський голова (див. фото 2).

Untitled-1.jpg

Коломийці не забули і вибор­чу кампанію 2010 року, адже саме реконструкція плаваль­ного басейну була тоді однією з головних передвиборчих обі­цянок Ігоря Слюзара. Минуло три роки, але й донині немає ані проекту реконструкції, ані кошторису, ані, як бачите, ба­сейну (див. фото 3). Люди чу­дово розуміють, що міському голові басейн будувати немає потреби, адже він має власний басейн удома і його діти вмі­ють плавати, та, на відміну від тисяч коломийських школя­рів та дошкільнят, зможуть со­бі дати раду у відкритих водо­ймах.

3.JPG

До того ж люди не довіря­ють міській владі після гучно­го скандалу щодо будівництва пам’ятника Іванові Франкові, адже в голові не вкладаєть­ся, як можна красти навіть не бюджетні кошти, а кошти ме­ценатів і пересічних коломий­ців, які з патріотичних мірку­вань віддавали частину зі сво­їх мізерних зарплат, аби у пи­санковому місті був гідно по­шанований Великий Каменяр! Коломийці дуже сумнівають­ся, чи вдасться мерові взагалі довести справу з будівництвом об’єктів у місті до кінця, адже пам’ятник Франкові дотепер ще не завершили, хоча й ми­нуло вже майже 9 місяців з дня його відкриття (див. фото 4).

DSC_0737.jpg

Громадськість виступає за будівництво нового басейну, але тільки не руками теперіш­ньої владної команди!

Що ж до інших питань, то си­туація майже аналогічна. Люди не довіряють міській владі. Та й як можна довіряти, коли з по­явою у Коломиї львів’янина Ігоря Слюзара усі послуги що­до проектування чи щодо ви­конання якихось робіт відда­ють львівським «проФФесіо­налам», причому щедро опла­чують усе з міського бюджету. От не вірять коломийці, що в Івано-Франківській області не­має спеціалістів, які би дослі­дили ситуацію в парку ім. К. Трильовського... Люди пере­конані, що і на Коломийщині можна було знайти порядних, відповідальних спеціалістів, які в повній мірі володіють ліс­ничою справою та не гірше за львівських розуміються на збе­реженні дерев і можуть пред­ставити прекрасні проекти збе­реження парку. Міський голо­ва, вперто підтягуючи до усіх робіт «своїх земляків», викли­кав у громади обурення тим, що нехтує місцевими спеціа­лістами, які залишаються без роботи.

Якщо вже зачепили тему «земляків», то і проект рекон­струкції писанки – це також робота львівських проектан­тів, хоча в Коломиї вистачає тя­мущих архітекторів. Взяти на­віть Віктора Мицая, за проек­том якого збудовано найбіль­ший Катедральний Собор на Західній Україні. Тож відмовка, що в Коломиї немає спеціаліс­тів, тут аж ніяк не спрацьовує.

Схоже, підтримка влади гро­мадськістю невпинно знижу­ється, а будівництво нових споруд коломийці розцінюють як черговий «дерибан» та вва­жають недоцільним за ниніш­ньої міської влади будувати в Коломиї будь-які об’єкти, бо, на думку людей, місто може отримати чергові довгобуди.

Джерело:  Олександра Щербакова


    26 Вересня

    25 Вересня