Прокуратура розпочала перевірку за фактом забруднення річки Радилівки, а на День міста там ще плавали змії

Прокуратура розпочала перевірку за фактом забруднення річки Радилівки, а на День міста там ще плавали змії
27 Серпня 2013

Забруднення води – це основні процеси, які ви­кликають деградацію річок, водосховищ, озерних систем і погіршення якості води. Не оминула ця глобальна про­блема і наше місто.

Ще наприкінці червня по­мітивши, в якому жахли­вому стані перебуває річ­ка Радилівка, яка протікає Коломиєю, особисто зверну­лася з інформаційним запи­том до Коломийської міської ради. Відповідь отримала 5 липня 2013 року, і що мене здивувало найбільше – то це два пункти з восьми:

– Лабораторні досліджен­ня води з р. Радилівка са­непідемслужбою не прово­диться (фото 1).

– Роботи по очищенню рус­ла р. Радилівка проводяться по мірі необхідності.

epbhsRtGPUw.jpg

З відповіді на інформацій­ний запит можете зробити висновок самі, як, хто і коли проводить роботи щодо очи­щення. «По мірі необхіднос­ті» проводять перевірки, ці­каво, як визначається ця «мі­ра»?

Наразі вже знаємо, що ця міра необхідності настала, але коли? Тоді, як прокура­тура Івано-Франківської об­ласті дала доручення са­непідеміологічній службі з’ясувати, що саме потрапи­ло в річку і що її забруднює.

Адже спільно з спеціаліс­тами санепідемслужби вста­новлено факт забруднення водойми невідомою речо­виною. Санепідеміологи ві­дібрали проби води для ла­бораторних досліджень. Коломийська міжрайонна прокуратура розпочала пере­вірку за фактом забруднення річки Радилівки.

Що саме потрапило у річку – стане відомо через визначе­ний термін (5 днів), коли бу­дуть результати експертизи. Наразі встановлюється дже­рело забруднення, повідо­мляють у прес-службі проку­ратури в Івано-Франківській області. Нарешті забрудне­ну річку досліджують фахів­ці, тож маємо надію, що про­блему усунуть.

До слова, на День міста Коломиї в Радилівці, яка про­тікає через міський парк ім. К. Трильовського, плавали змії (на фото). Це стало «ек­зотикою» свята, серед дітей, як бачимо, ця подія користу­валася неабиякою цікавістю.

DSC_0027.JPG

DSC_0024.JPG

Керівництву міста та відді­лу управління комунальним майном необхідно звертати увагу на проблеми міста ще до того, як їм вкажуть на це вищі органи.

Джерело:  Олександра Щербакова, Коломийські ВІСТИ