.
.

Небезпека на березі водойм

Небезпека на березі водойм
27 Червня 2013

На початку літа є не­зайвим нагадування правил поведінки біля во­дойм. Енергокомпанії за­стерігають щодо енергетич­них небезпек на березі во­дойм – вони нагадують су­ворі заборони щодо рибо­ловлі поблизу ліній елек­тропередач. Адже закидан­ня вудки під проводами мо­же спричинити коротке за­микання і призвести до ура­ження людини електричним струмом.

Вирушаючи на риболов­лю, усім слід пам’ятати про загрози, які виникають че­рез необачну поведінку по­близу енергетичного облад­нання. Обирайте для вилову риби та відпочинку відкри­ті ділянки на березі водойм. Енергетики наголошують: в жодному разі не можна ло­вити рибу під електропро­водами.

ПАТ «Прикарпаттяобленерго» нагадує, що для створення нормальних умов експлуатації електричних мереж, їх збереженння та запобігання нещасним ви­падкам встановлюються охоронні зони електричних мереж. Щоб зберегти своє життя та здоров’я, а також не допустити травмуван­ня своїх дітей, слід дотри­муватися правил поведінки поблизу енергетичного об­ладнання, зокрема повітря­них ліній електропереда­вання.

Слід пам’ятати:

-У жодному разі не мож­на ловити рибу під електро­проводами.

- Не можна залазити на дерева, що ростуть поблизу повітряних ліній електро­передавання.

- Заборонено залазити на опори, запускати під прово­дами електроліній повітря­них зміїв, кидати на проводи різні предмети, розпалювати під проводами різні багаття.

- Не можна зривати фрук­ти з дерев, що ростуть по­близу ліній електропереда­вання, за допомогою мета­левих пристосувань.

- Заборонено обрізувати гілки дерев поблизу ліній електропередавання.

- Не дозволяється направ­ляти струмінь води на про­води ліній електропереда­вання, що перебувають під напругою.

- Не можна наближатися до обірваного проводу на відстань меншу 8 м.

- Не можна самостійно проводити будь-які ремонт­ні роботи на лініях електро­передач чи в трансформа­торних підстанціях енерго­компанії.


Джерело:  Відділ інформацій­ної політики ПАТ «Прикарпаттяобленерго»Коломия доставка піцца